Продукти/Букви Златен Клас
Букви Златен Клас

Трайност:2 години
Състав:Брашно грисово от високостъкловидна пшеница и вода.
Съхранение:На сухо и проветриво място.
Грамаж:400гр.
ТД1036/10.01.2005
Бар код

8 мин